Perataan Gambar Tengah

Kita dapat mengatur perataan gambar menjadi rata tengah (Center) dengan cara menambahkan Class Utility seperti .mx-auto (margin:auto) dan .d-block (display:block) pada gambar. Berikut adalah contohnya:

EL Creative Organization