Progress Bar Bergaris (Striped)

Kita dapat menggunakan class .progress-bar-striped untuk membuat Progress Bar bergaris. Contoh: