modules/outline.js

/**
 * @license
 * Copyright (c) 2014 Steven Spungin (TwelveTone LLC) steven@twelvetone.tv
 *
 * Licensed under the MIT License.
 * http://opensource.org/licenses/mit-license
 */

import { jsPDF } from "../jspdf.js";

/**
 * jsPDF Outline PlugIn
 *
 * Generates a PDF Outline
 * @name outline
 * @module
 */
(function(jsPDFAPI) {
 "use strict";

 var namesOid;
 //var destsGoto = [];

 jsPDFAPI.events.push([
  "postPutResources",
  function() {
   var pdf = this;
   var rx = /^(\d+) 0 obj$/;

   // Write action goto objects for each page
   // this.outline.destsGoto = [];
   // for (var i = 0; i < totalPages; i++) {
   // var id = pdf.internal.newObject();
   // this.outline.destsGoto.push(id);
   // pdf.internal.write("<</D[" + (i * 2 + 3) + " 0 R /XYZ null
   // null null]/S/GoTo>> endobj");
   // }
   //
   // for (var i = 0; i < dests.length; i++) {
   // pdf.internal.write("(page_" + (i + 1) + ")" + dests[i] + " 0
   // R");
   // }
   //
   if (this.outline.root.children.length > 0) {
    var lines = pdf.outline.render().split(/\r\n/);
    for (var i = 0; i < lines.length; i++) {
     var line = lines[i];
     var m = rx.exec(line);
     if (m != null) {
      var oid = m[1];
      pdf.internal.newObjectDeferredBegin(oid, false);
     }
     pdf.internal.write(line);
    }
   }

   // This code will write named destination for each page reference
   // (page_1, etc)
   if (this.outline.createNamedDestinations) {
    var totalPages = this.internal.pages.length;
    // WARNING: this assumes jsPDF starts on page 3 and pageIDs
    // follow 5, 7, 9, etc
    // Write destination objects for each page
    var dests = [];
    for (var i = 0; i < totalPages; i++) {
     var id = pdf.internal.newObject();
     dests.push(id);
     var info = pdf.internal.getPageInfo(i + 1);
     pdf.internal.write(
      "<< /D[" + info.objId + " 0 R /XYZ null null null]>> endobj"
     );
    }

    // assign a name for each destination
    var names2Oid = pdf.internal.newObject();
    pdf.internal.write("<< /Names [ ");
    for (var i = 0; i < dests.length; i++) {
     pdf.internal.write("(page_" + (i + 1) + ")" + dests[i] + " 0 R");
    }
    pdf.internal.write(" ] >>", "endobj");

    // var kids = pdf.internal.newObject();
    // pdf.internal.write('<< /Kids [ ' + names2Oid + ' 0 R');
    // pdf.internal.write(' ] >>', 'endobj');

    namesOid = pdf.internal.newObject();
    pdf.internal.write("<< /Dests " + names2Oid + " 0 R");
    pdf.internal.write(">>", "endobj");
   }
  }
 ]);

 jsPDFAPI.events.push([
  "putCatalog",
  function() {
   var pdf = this;
   if (pdf.outline.root.children.length > 0) {
    pdf.internal.write(
     "/Outlines",
     this.outline.makeRef(this.outline.root)
    );
    if (this.outline.createNamedDestinations) {
     pdf.internal.write("/Names " + namesOid + " 0 R");
    }
    // Open with Bookmarks showing
    // pdf.internal.write("/PageMode /UseOutlines");
   }
  }
 ]);

 jsPDFAPI.events.push([
  "initialized",
  function() {
   var pdf = this;

   pdf.outline = {
    createNamedDestinations: false,
    root: {
     children: []
    }
   };

   /**
    * Options: pageNumber
    */
   pdf.outline.add = function(parent, title, options) {
    var item = {
     title: title,
     options: options,
     children: []
    };
    if (parent == null) {
     parent = this.root;
    }
    parent.children.push(item);
    return item;
   };

   pdf.outline.render = function() {
    this.ctx = {};
    this.ctx.val = "";
    this.ctx.pdf = pdf;

    this.genIds_r(this.root);
    this.renderRoot(this.root);
    this.renderItems(this.root);

    return this.ctx.val;
   };

   pdf.outline.genIds_r = function(node) {
    node.id = pdf.internal.newObjectDeferred();
    for (var i = 0; i < node.children.length; i++) {
     this.genIds_r(node.children[i]);
    }
   };

   pdf.outline.renderRoot = function(node) {
    this.objStart(node);
    this.line("/Type /Outlines");
    if (node.children.length > 0) {
     this.line("/First " + this.makeRef(node.children[0]));
     this.line(
      "/Last " + this.makeRef(node.children[node.children.length - 1])
     );
    }
    this.line(
     "/Count " +
      this.count_r(
       {
        count: 0
       },
       node
      )
    );
    this.objEnd();
   };

   pdf.outline.renderItems = function(node) {
    var getVerticalCoordinateString = this.ctx.pdf.internal
     .getVerticalCoordinateString;
    for (var i = 0; i < node.children.length; i++) {
     var item = node.children[i];
     this.objStart(item);

     this.line("/Title " + this.makeString(item.title));

     this.line("/Parent " + this.makeRef(node));
     if (i > 0) {
      this.line("/Prev " + this.makeRef(node.children[i - 1]));
     }
     if (i < node.children.length - 1) {
      this.line("/Next " + this.makeRef(node.children[i + 1]));
     }
     if (item.children.length > 0) {
      this.line("/First " + this.makeRef(item.children[0]));
      this.line(
       "/Last " + this.makeRef(item.children[item.children.length - 1])
      );
     }

     var count = (this.count = this.count_r(
      {
       count: 0
      },
      item
     ));
     if (count > 0) {
      this.line("/Count " + count);
     }

     if (item.options) {
      if (item.options.pageNumber) {
       // Explicit Destination
       //WARNING this assumes page ids are 3,5,7, etc.
       var info = pdf.internal.getPageInfo(item.options.pageNumber);
       this.line(
        "/Dest " +
         "[" +
         info.objId +
         " 0 R /XYZ 0 " +
         getVerticalCoordinateString(0) +
         " 0]"
       );
       // this line does not work on all clients (pageNumber instead of page ref)
       //this.line('/Dest ' + '[' + (item.options.pageNumber - 1) + ' /XYZ 0 ' + this.ctx.pdf.internal.pageSize.getHeight() + ' 0]');

       // Named Destination
       // this.line('/Dest (page_' + (item.options.pageNumber) + ')');

       // Action Destination
       // var id = pdf.internal.newObject();
       // pdf.internal.write('<</D[' + (item.options.pageNumber - 1) + ' /XYZ null null null]/S/GoTo>> endobj');
       // this.line('/A ' + id + ' 0 R' );
      }
     }
     this.objEnd();
    }
    for (var z = 0; z < node.children.length; z++) {
     this.renderItems(node.children[z]);
    }
   };

   pdf.outline.line = function(text) {
    this.ctx.val += text + "\r\n";
   };

   pdf.outline.makeRef = function(node) {
    return node.id + " 0 R";
   };

   pdf.outline.makeString = function(val) {
    return "(" + pdf.internal.pdfEscape(val) + ")";
   };

   pdf.outline.objStart = function(node) {
    this.ctx.val += "\r\n" + node.id + " 0 obj" + "\r\n<<\r\n";
   };

   pdf.outline.objEnd = function() {
    this.ctx.val += ">> \r\n" + "endobj" + "\r\n";
   };

   pdf.outline.count_r = function(ctx, node) {
    for (var i = 0; i < node.children.length; i++) {
     ctx.count++;
     this.count_r(ctx, node.children[i]);
    }
    return ctx.count;
   };
  }
 ]);

 return this;
})(jsPDF.API);